Bảng giá tên miền

12/05/2013

Bảng giá dịch vụ tên miền việt nam (.VN) và tên miền quốc tế

 

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ TÍNH BIỂU PHÍ (VNĐ) PHÍ DỊCH VỤ (CHƯA BAO GỒM VAT)
1 TÊN MIỀN CẤP 2 .VN (1)
Đăng ký tên miền cấp 2 có 1 ký tự 01 tên miền 200,000 100,000
Duy trì tên miền cấp 2 có 1 ký tự 01 năm 01 tên miền/năm 40,000,000 1,000,000
Đăng ký tên miền cấp 2 có 2 ký tự 01 tên miền 200,000 100,000
Duy trì tên miền cấp 2 có 2 ký tự 01 năm 01 tên miền/năm 10,000,000 4,000,000
Đăng ký tên miền cấp 2 khác 01 tên miền 200,000 100,000
Duy trì tên miền 2 khác 01 năm 01 tên miền/năm 350,000 100,000
2 TÊN MIỀN CẤP 3 .VN (2)
Đăng ký tên miền: com.vn, net.vn, biz.vn 01 tên miền 200,000 100,000
Duy trì tên miền 01 năm: com.vn, net.vn, biz.vn 01 tên miền/năm 250,000 100,000
Đăng ký tên miền: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) 01 tên miền 120,000 50,000
Duy trì tên miền: edu.vn, gov.vn, org.vn, ac.vn, info.vn, pro.vn, health.vn, int.vn và tên miền theo địa giới hành chính (tên địa danh, ví dụ: hanoi.vn) 01 tên miền/năm 150,000 50,000
Đăng ký tên miền: name.vn 01 tên miền 30,000 10,000
Duy trì tên miền: name.vn 01 tên miền/năm 30,000 10,000
Đăng ký tên miền tiếng Việt 0 20,000
Duy trì tên miền tiếng Việt 20,000 0
3 TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên Register.com và Networksolutions.com (3)
Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 500,000
4 TÊN MIỀN QUỐC TẾ: đăng ký trên OnlineNIC.com (3)
Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 260,000
5 TÊN MIỀN CHÂU Á (4)
Đăng ký tên miền 01 tên miền 0
Duy trì tên miền 01 năm 01 tên miền/năm 500,000
6 PHÍ CHUYỂN DNS
Tên miền Việt Nam 01 tên miền/ lần 0
(1) Tên miền cấp 2 .VN có dạng: ***.vn
(2) Tên miền cấp 3 .VN có dạng: ***.com.vn ( .biz.vn, .net.vn, .info.vn, org.vn, .name.vn, .pro.vn, .edu.vn, .ac.vn, .int.vn, .gov.vn, .health.vn)
(3) Tên miền quốc tế có dạng: ***.com (.net, .org, . biz, .info )
(4) Tên miền châu á có dạng: ***.asia
Ghi chú:
Miễn phí duy trì DNS
Biểu phí tên miền .VN không chịu thuế VAT
Phí dịch vụ tên miền .VN chịu thuế 10% VAT
Tên miền quốc tế ( Register, Online NIC, Tên miền châu á) chịu thuế 10% VAT
Ưu đãi khi quý khách hàng đăng ký tên miền tại VDO:
Miễn phí tư vấn chọn lự dịch vụ lưu trữ Web Hosting
Miễn phí tư vấn xây dựng Website với tên miền đã đăng ký
Miễn phí tư vấn thiết lập hệ thống Email với tên miền riêng của quý khách hàng (ví dụ: nhanvien@tencongty.vn)
Khai báo, trỏ IP miễn phí
Tên miền duy trì tại VDO sẽ được chúng tôi chăm sóc nhắc nhở đóng phí duy trì đúng hạn tránh việc tên miền bị tạm ngưng hoặc bị thu hồi do chậm đóng phí duy trì
Bảng giá tên miền
Rate this post