Cài đặt dns server 2012 R2

19/07/2017

Cài đặt dns server 2012 R2 là một giao thức mạng tiêu chuẩn và một hệ thống đặt tên phân cấp cho máy tính, dịch vụ hoặc bất kỳ tài nguyên nào kết nối với Internet hoặc mạng riêng.

Cài đặt dns server 2012 R2 trong Windows Server

Từ bảng điều khiển Windows Server 2012 R2, nhấp vào tab Quản lý và sau đó nhấp vào Thêm Vai trò và Tính năng để mở trang Thêm các Thủ thuật và Các Tính năng và nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Thêm Vai trò và Tính năng Wizard

Trên trang được mở, chọn Cài đặt theo vai trò hoặc dựa trên các tính năng và nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Thêm Vai trò và Tính năng Wizard – Technig

Chọn máy chủ bạn muốn cài đặt DNS từ phần máy chủ lưu trữ và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Chọn Server từ máy chủ Pool

Trong trang Roles của Server Role, chọn DNS Server, mở ra kích Add Features. Đây là những tính năng bắt buộc cần thiết để cài đặt với máy chủ DNS, và sau đó nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Vai trò máy chủ – Máy chủ DNS

Trên trang Các tính năng, làm nothings và nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Các tính năng của Máy chủ DNS

Các DNS Server trang đọc thông tin và nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Cài đặt Máy chủ DNS

Trên trang Xác nhận , hãy đánh dấu vào ô Khởi động lại máy chủ đích nếu cần và nhấn trang cảnh báo rồi nhấp Cài đặt .

cài đặt dns server

Xác nhận cài đặt máy chủ DNS

Quá trình cài đặt sẽ mất vài phút. Khi cài đặt thành công, hãy đóng trang và mở giao diện điều khiển Máy chủ DNS.

cài đặt dns server

Quá trình cài đặt DNS

Đến đây quá trình cài đặt đã thành công.

>>> Có thể bạn quan tâm: Tìm hiểu chung về dịch vụ DNS Server

Tạo vùng DNS trong Windows Server 2012 R2

Tạo vùng trong DNS Server cần một số kiến ​​thức cơ bản để hiểu được sự khác nhau giữa các vùng và các loại vùng mà bạn cần tạo ra.

Vùng chính:  Khi một khu vực mà máy phục vụ DNS này lưu trữ là một vùng chính, máy chủ DNS là nguồn chính cho thông tin về vùng này và lưu trữ bản sao chính của dữ liệu vùng trong tệp cục bộ hoặc trong AD DS. Khi vùng được lưu trữ trong một tệp, theo mặc định tệp vùng chính được đặt tên là zone_name.dns và nó nằm trong thư mục% windir% \ System32 \ Dns trên máy chủ.

Khu vực phụ:  Khi một khu vực mà máy phục vụ DNS này lưu trữ là một vùng phụ, máy chủ DNS này là một nguồn phụ cho thông tin về khu vực này. Khu vực tại máy chủ này phải được lấy từ một máy chủ DNS máy chủ từ xa khác cũng lưu trữ vùng này. Máy chủ DNS này phải có quyền truy cập mạng tới máy chủ DNS từ xa cung cấp cho máy chủ này thông tin cập nhật về khu vực. Bởi vì một vùng phụ chỉ là bản sao của một vùng chính được lưu trữ trên máy chủ khác, nó không thể được lưu trữ trong AD DS.

Stub zone:  Khi một khu vực mà máy chủ DNS này lưu trữ là một stub zone, máy chủ DNS này chỉ là một nguồn cho thông tin về các máy chủ tên có thẩm quyền cho vùng này. Khu vực tại máy chủ này phải được lấy từ một máy chủ DNS khác lưu trữ vùng này. Máy chủ DNS này phải có quyền truy cập mạng vào máy chủ DNS từ xa để sao chép thông tin tên máy chủ có thẩm quyền về khu vực.

Từ giao diện điều khiển DNS Manager nhấp chuột phải vào Forward Lookup zones và nhấp vào New Zone. 

cài đặt dns server

Quản lý Trình quản lý DNS

Trên trang New Zone Wizard kích Next .

cài đặt dns server

New Zone Wizard

Chọn Khu vực chính từ trang Loại vùng và sau đó nhấp vào Tiếp theo .

cài đặt dns server

Tên vùng DNS

Gõ Tên miền hoặc tên miền của bạn vào Tên Khu Vực rồi nhấp Tiếp theo vào trang tiếp theo.

cài đặt dns server

Tệp vùng DNS

Trên trang File Khu vực , chỉ cần nhấp vào Tiếp theo.

cài đặt dns server

Cập nhật động DNS

Để cấu hình Cập nhật năng động theo mặc định và nhấp vào Tiếp theo .

cài đặt dns server

Hoàn thành Thủ thuật cài đặt Máy chủ DNS

Cuối cùng nhấn Finish để hoàn thành quá trình cài đặt.

cài đặt dns server

Máy chủ DNS Technig

Trên đây là toàn bộ các bước cài đặt và cấu hình của DNS Server trên Windows Server 2012 R2. Bạn có thể cái đặt cấu hình của DNS Server lên máy chủ ảo để chúng hoạt động tốt nhất!

5/5 - (1 bình chọn)

About admin

Công ty Cổ phần VDO được thành lập và chính thức gia nhập thị trường từ ngày 28/07/2009, chúng tôi tự hào là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam, mang đến giải pháp toàn diện giúp các doanh nghiệp xây dựng hệ thống Công nghệ thông tin, tối ưu cho các hoạt động quản lý, sản xuất kinh doanh, đẩy nhanh quá trình số hóa, chuyển đổi số của doanh nghiệp bắt kịp cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0