Đăng ký tên miền , VDO cung cấp cho bạn công cụ tra cứu thông tin tên miền thật sự chính xác, chuyên nghiệp và miễn phí. FREE 1 năm đầu nếu mua tên miền tại VDO

Mua tên miền + 1 gói hosting giảm giá -30%

Kiểm tra tên miền

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .org
 • .net
 • .edu.vn
 • .net.vn
 • .com.vn
 • .vn
 • .com

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .name.vn
 • .int.vn
 • .health.vn
 • .pro.vn
 • .info.vn
 • .ac.vn
 • .org.vn
 • .gov.vn
 • .edu.vn
 • .biz.vn
 • .net.vn
 • .com.vn
 • .vn

Chọn/Bỏ chọn tất cả

 • .org
 • .info
 • .biz
 • .net
 • .asia
 • .com

Chọn/Bỏ chọn tất cả

Kết quả kiểm tra tên miền

Tên miền Phí khởi tạo
(vnđ)
Phí dịch vụ khởi tạo
(chưa VAT)
Phí duy trì
(vnđ)
Phí dịch vụ duy trì
(chưa VAT)
Thông tin
Bạn vui lòng điền tên miền cần kiểm tra