Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-PLATINUM 3.100.000 VNĐ/tháng 3.100.000đ
Thành tiền 3.100.000 đ
VAT (10%) 310.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.100.000 đ