Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-F1 1.700.000 VNĐ/tháng 1.700.000đ
Thành tiền 1.700.000 đ
VAT (10%) 170.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.700.000 đ