Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-F5 3.500.000 VNĐ/tháng 3.500.000đ
Thành tiền 3.500.000 đ
VAT (10%) 350.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.500.000 đ