Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-F6 4.500.000 VNĐ/tháng 4.500.000đ
Thành tiền 4.500.000 đ
VAT (10%) 450.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.500.000 đ