Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-GOLD 2.300.000 VNĐ/tháng 2.300.000đ
Thành tiền 2.300.000 đ
VAT (10%) 230.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.300.000 đ