Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-GOLD 4.600.000 VNĐ/tháng 4.600.000đ
Thành tiền 4.600.000 đ
VAT (10%) 460.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.600.000 đ