Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-PLATINUM 5.400.000 VNĐ/tháng 5.400.000đ
Thành tiền 5.400.000 đ
VAT (10%) 540.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.400.000 đ