Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-SUPER 7.000.000 VNĐ/tháng 7.000.000đ
Thành tiền 7.000.000 đ
VAT (10%) 700.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 7.000.000 đ