Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-Vie 1 1.690.000 VNĐ/tháng 1.690.000đ
Thành tiền 1.690.000 đ
VAT (10%) 169.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.690.000 đ