Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-Vie 2 2.100.000 VNĐ/tháng 2.100.000đ
Thành tiền 2.100.000 đ
VAT (10%) 210.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.100.000 đ