Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-Vie 5 4.100.000 VNĐ/tháng 4.100.000đ
Thành tiền 4.100.000 đ
VAT (10%) 410.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.100.000 đ