Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-Vie 6 4.800.000 VNĐ/tháng 4.800.000đ
Thành tiền 4.800.000 đ
VAT (10%) 480.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.800.000 đ