Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-SUPER 8.900.000 VNĐ/tháng 8.900.000đ
Thành tiền 8.900.000 đ
VAT (10%) 890.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.900.000 đ