Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-DIAMOND 5.800.000 VNĐ/tháng 5.800.000đ
Thành tiền 5.800.000 đ
VAT (10%) 580.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.800.000 đ