Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-V1 1.800.000 VNĐ/tháng 1.800.000đ
Thành tiền 1.800.000 đ
VAT (10%) 180.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.800.000 đ