Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-V2 2.500.000 VNĐ/tháng 2.500.000đ
Thành tiền 2.500.000 đ
VAT (10%) 250.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.500.000 đ