Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-V3 3.700.000 VNĐ/tháng 3.700.000đ
Thành tiền 3.700.000 đ
VAT (10%) 370.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.700.000 đ