Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Co-V4 5.000.000 VNĐ/tháng 5.000.000đ
Thành tiền 5.000.000 đ
VAT (10%) 500.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.000.000 đ