Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-DIAMOND 6.200.000 VNĐ/tháng 6.200.000đ
Thành tiền 6.200.000 đ
VAT (10%) 620.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.200.000 đ