Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
CO-SUPER 8.800.000 VNĐ/tháng 8.800.000đ
Thành tiền 8.800.000 đ
VAT (10%) 880.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.800.000 đ