Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R620 4.690.000 VNĐ/tháng 4.690.000đ
Thành tiền 4.690.000 đ
VAT (10%) 469.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.690.000 đ