Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R630 6.040.000 VNĐ/tháng 6.040.000đ
Thành tiền 6.040.000 đ
VAT (10%) 604.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.040.000 đ