Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R640 9.990.000 VNĐ/tháng 9.990.000đ
Thành tiền 9.990.000 đ
VAT (10%) 999.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 9.990.000 đ