Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
HPE ProLiant DL360 G8 4.840.000 VNĐ/tháng 4.840.000đ
Thành tiền 4.840.000 đ
VAT (10%) 484.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.840.000 đ