Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3250 M4 3.440.000 VNĐ/tháng 3.440.000đ
Thành tiền 3.440.000 đ
VAT (10%) 344.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.440.000 đ