Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3650 M4 4.990.000 VNĐ/tháng 4.990.000đ
Thành tiền 4.990.000 đ
VAT (10%) 499.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.990.000 đ