Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3550 M5 5.040.000 VNĐ/tháng 5.040.000đ
Thành tiền 5.040.000 đ
VAT (10%) 504.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.040.000 đ