Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3250 M6 6.890.000 VNĐ/tháng 6.890.000đ
Thành tiền 6.890.000 đ
VAT (10%) 689.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.890.000 đ