Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3650 M5 9.090.000 VNĐ/tháng 9.090.000đ
Thành tiền 9.090.000 đ
VAT (10%) 909.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 9.090.000 đ