Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR250 6.190.000 VNĐ/tháng 6.190.000đ
Thành tiền 6.190.000 đ
VAT (10%) 619.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.190.000 đ