Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR530 8.040.000 VNĐ/tháng 8.040.000đ
Thành tiền 8.040.000 đ
VAT (10%) 804.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.040.000 đ