Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR550 8.990.000 VNĐ/tháng 8.990.000đ
Thành tiền 8.990.000 đ
VAT (10%) 899.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 8.990.000 đ