Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR650 10.940.000 VNĐ/tháng 10.940.000đ
Thành tiền 10.940.000 đ
VAT (10%) 1.094.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 10.940.000 đ