Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R620 2.600.000 VNĐ/tháng 2.600.000đ
Thành tiền 2.600.000 đ
VAT (10%) 260.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.600.000 đ