Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R330 3.350.000 VNĐ/tháng 3.350.000đ
Thành tiền 3.350.000 đ
VAT (10%) 335.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.350.000 đ