Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R630 3.950.000 VNĐ/tháng 3.950.000đ
Thành tiền 3.950.000 đ
VAT (10%) 395.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 3.950.000 đ