Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R440 5.600.000 VNĐ/tháng 5.600.000đ
Thành tiền 5.600.000 đ
VAT (10%) 560.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 5.600.000 đ