Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R640 6.350.000 VNĐ/tháng 6.350.000đ
Thành tiền 6.350.000 đ
VAT (10%) 635.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.350.000 đ