Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Dell PowerEdge R640 7.900.000 VNĐ/tháng 7.900.000đ
Thành tiền 7.900.000 đ
VAT (10%) 790.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 7.900.000 đ