Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
HPE ProLiant DL360 G8 2.750.000 VNĐ/tháng 2.750.000đ
Thành tiền 2.750.000 đ
VAT (10%) 275.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.750.000 đ