Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3250 M4 1.350.000 VNĐ/tháng 1.350.000đ
Thành tiền 1.350.000 đ
VAT (10%) 135.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 1.350.000 đ