Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3550 M5 4.950.000 VNĐ/tháng 4.950.000đ
Thành tiền 4.950.000 đ
VAT (10%) 495.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.950.000 đ