Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3650 M4 2.900.000 VNĐ/tháng 2.900.000đ
Thành tiền 2.900.000 đ
VAT (10%) 290.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.900.000 đ