Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3650 M5 6.850.000 VNĐ/tháng 6.850.000đ
Thành tiền 6.850.000 đ
VAT (10%) 685.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 6.850.000 đ