Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3550 M5 2.950.000 VNĐ/tháng 2.950.000đ
Thành tiền 2.950.000 đ
VAT (10%) 295.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 2.950.000 đ