Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo IBM System x3650 M5 7.500.000 VNĐ/tháng 7.500.000đ
Thành tiền 7.500.000 đ
VAT (10%) 750.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 7.500.000 đ