Sản phẩm Đơn giá Số lượng Thành tiền
Lenovo ThinkSystem SR530 4.750.000 VNĐ/tháng 4.750.000đ
Thành tiền 4.750.000 đ
VAT (10%) 475.000 đ
Tổng tiền giỏ hàng 4.750.000 đ